COVID-19 Vir meer inligting en ondersteuning ten opsigte van COVID-19, besoek www.sacoronavirus.co.za
Ons beveel u aan om tuis te bly. Wees veilig.

Read More Lees meer  

Mimply dummy text of the printing typesetting ipsum
dolor onsecte dipiscing.

ʼn Beëdigde vertaling van ʼn dokument is
die wettige ekwivalent van die oorspronklike
dokument vir bewysdoeleindes in ʼn hof.

We Take Care Of Your
Healthy Health

Beëdigde Vertaling

Read More Lees meer  

Mimply dummy text of the printing typesetting ipsum
dolor onsecte dipiscing.

ʼn Vertaler dra ʼn teks wat in een taal geskryf
is (die brontaal) oor na ʼn ander taal
(die teikentaal) op so ʼn manier dat die
boodskap dieselfde bly.

We Take Care Of Your
Healthy Health

Algemene Vertaler

Read More Lees meer  

Mimply dummy text of the printing typesetting ipsum
dolor onsecte dipiscing.

Tolking is mondelinge vertaling,
maar die term ‘tolking’ word eerder gebruik.
Daar is verskillende tolkmetodes: simultane,
konsekutiewe en skakeltolking.

We Take Care Of Your
Healthy Health

Tolking

Die Suid-Afrikaanse Vertalersinstituut (SAVI) is ʼn professionele vereniging vir taalpraktisyns in Suid-Afrika. Lidmaatskap staan oop vir alle vertalers, tolke, redigeerders, teksevalueerders, terminoloë, kopieskrywers en ander wat by die taalpraktyk-professie betrokke is. SAVI het tans sowat 800 lede wat in ʼn verskeidenheid plaaslike en internasionale tale werk.

Slegs lede wat opbetaalde SAVI lidmaatskap het, mag die SAVI-logo gebruik op hul webtuiste. SAVI behou egter die kopiereg op die logo.

SAVI-lede mag slegs SAVI materiaal gebruik op relevante plekke op hul webtuiste en mag ook ‘n skakel na die SAVI webwerf maak; SAVI behou egter eienaarskap en kopiereg op die logo.

Daar mag regstappe geneem word teen diesulkes wat nie meer lidmaatskap van SAVI het nie, maar steeds die SAVI-logo ten toon stel op persoonlike e-pos handtekeninge en op webtuistes.

SAVI is nie ‘n werksagentskap nie, maar verwys kliënte na lede wat hul kan help met taalverwante navrae.