Akkreditasie

Die professie van vertaler/redigeerder/tolk word nie in Suid-Afrika gereguleer nie. SAVI het egter ʼn akkreditasiestelsel ontwikkel waardeur lede getoets word om hul vaardigheid te bewys.

Kliënte benodig dikwels die versekering dat die taalpraktisyn wat hulle gebruik goeie werk doen. Om hierdie rede het SAVI teen die einde van 1990 met ʼn stelsel van vrywillige akkreditasie begin. Slegs geakkrediteerde lede het stemreg in die Instituut.

Akkreditasie is vrywillig, maar die stelsel word tans algemeen erken. Akkreditasie is slegs vir lede van die Instituut beskikbaar. As lidmaatskap van die Instituut verval, verval die akkreditasie ook. Lede moet sekere kwalifikasies en/of vlakke van ervaring hê om ʼn eksamen of oefentoets te doen.

Lede kan SLEGS deur toetsing SAVI-akkreditasie verwerf. Akademiese kwalifikasies word ook nie in die toekenning van akkreditasie in ag geneem nie.

Akkreditasie word slegs op professionele vlak aangebied. Dit beteken dat ʼn hoë standaard van kandidate vereis word en dat ʼn hoë persentasie nie die eksamens slaag nie. Oor die jare heen is dit bewys dat kandidate sonder ʼn redelike hoeveelheid ervaring selde die eksamens slaag.

ʼn Oefentoets is in sekere dissiplines en sekere tale beskikbaar, wat voornemende kandidate in staat stel om te bepaal of hulle vaardig genoeg is om ʼn eksamen aan te pak.

Die akkreditasiestelsel word uitgebrei soos nodig en op grond van beskikbaarheid van die nodige hulpbronne. Die volgende soorte akkreditasie is tans beskikbaar:

  •    Vertaling
  •   Beëdigde vertaling
  •   Simultane (konferensie-) tolking
  •   Redigering
  •   Terminologie
  •   Korporatiewe akkreditasie (slegs vir taalkantore)

Jy kan algemene pamflette oor die akkreditasiestelsel by die skakels hier onder aflaai. Meer inligting is by die ander kieslys-items onder Akkreditasie beskikbaar.

Aflaaiopsies

↓PDF-lêer – SATI Individual Accreditation

↓PDF-lêer – SATI Corporate Accreditation