Akkreditering in beëdigde vertaling

Om te kan aansoek doen vir die SAVI-akkreditering in beëdigde vertaling, benodig SAVI die volgende:

 • Jy moet vir ten minste 3 maande ’n opbetaalde lid van SAVI wees.

EN

 • Jy moet oor ’n tersiêre kwalifikasie in tale of taalwetenskap beskik, asook ervaring van ten minste 3 jaar as ’n vertaler en ’n grondige kennis van regsdokumente en regsterme.
 • Indien jy nie oor bogenoemde tersiêre kwalifikasie beskik nie, vereis SAVI ervaring van ten minste 5 jaar as ’n vertaler asook ’n grondige kennis van regsdokumente en regsterme.
 • Jy moet ’n kopie van die SAVI-handleiding oor beëdigde vertaling bekom en die handleiding bestudeer om op hoogte te wees van die verskillende vereistes vir beëdigde vertaling.

Dit is verpligtend vir ’n kandidaat om eers die oefentoets in beëdigde vertaling te skryf voor hulle toegelaat word om die akkrediteringseksamen in beëdigde vertaling te skryf. Dit is om toe te sien dat die kandidaat seker is van wat die eksamen vir beëdigde vertaling behels asook van die vereiste standaard van vertaling. Die volgende bykomende inligting is baie belangrik:

 • Die oefentoets vir beëdigde vertaling bestaan uit slegs een teks, terwyl die eintlike akkrediteringseksamen in beëdigde vertaling uit verskeie tekste bestaan.
 • Wanneer ’n kandidaat die SAVI-akkrediteringseksamen in beëdigde vertaling slaag, is daardie kandidaat nog nie ’n beëdigde vertaler nie.
 • SAVI verskaf slegs die akkreditering en die Hooggeregshof is daarna verantwoordelik vir die eintlike beëdigingsprosedure, waarna ’n sertifikaat uitgereik word wat sodanige aansoeker as ’n beëdigde vertaler verklaar.
 • Die handleiding vir beëdigde vertalers bevat al hierdie inligting in besonderhede en verduidelik dit ten volle.

Die verskillende tersaaklike kostes is die volgende:

 • Die handleiding vir beëdigde vertalers (slegs vir lede) – R126
 • Oefentoets – R455
 • Akkrediteringseksamen – R1 105

Aflaaiopsies

↓DOC lêer – Application for the SATI Accreditation Test

↓DOC lêer – Application for the SATI Accreditation Examination

↓PDF lêer – General Information about the Accreditation Process

↓PDF lêer  – Accreditation Examination in Sworn Translation

Indien jy meer inligting benodig, kontak ons asseblief.

Indien jy die akkreditasie toets wil doen, laai asb. die SATI Application for Accreditation Test af.

Indien jy die akkreditasie eksamen wil doen, laai asb. die SATI Application for Accreditation Examination af.

Stuur beide ingevulde vorms na exams@translators.org.za