Bestuur

Die Instituut word deur ’n raad bestuur wat uit ’n voorsitter, ’n ondervoorsitter, drie raadslede en ’n uitvoerende direkteur bestaan.

Afgesien van die uitvoerende direkteur, dien SAVI-ampsbekleërs en -komiteelede op ’n vrywillige grondslag. Raadslede word tydens ’n algemene jaarvergadering vir ’n termyn van drie jaar verkies.

Die Instituut het nie ’n fisieke kantoor nie, maar word virtueel bedryf.

Raadslede


Chairperson: Eleanor CorneliusVoorsitter: Eleanor Cornelius

Eleanor Cornelius – As SAVI-voorsitter het Eleanor sowat 30 jaar ervaring in die taalberoep. As jong beroepspersoon was sy werksaam as taalpraktisyn in die kantore van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT) in Stellenbosch en as ’n vertaler by die destydse Staatstaaldiens in Pretoria. Sy was ook vir relatief kort tydperke vroeër in haar loopbaan ’n dosent in die Departement Afrikaans by die Fort Hare-Universiteit in Alice en ’n navorser by Vista-Universiteit in Port Elizabeth.

In die beginjare ná die totstandkoming van die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad is Eleanor, in haar hoedanigheid as adjunkdirekteur: taalontwikkeling, gedurende die laat 1990’s daarmee belas om 11 leksikografiese eenhede (Nasionale Taaleenhede), een vir elkeen van die 11 amptelike tale in die land, op die been te bring. Teen die tyd dat sy die organisasie verlaat het, was alle Nasionale Taaleenhede werksaam en volledig funksioneel.

In 2001 het sy na die akademiese wêreld teruggekeer om by die Departement Linguistiek (nou die Departement Tale, Kultuurstudies en Toegepaste Linguistiek) by die Universiteit van Johannesburg (UJ) aan te sluit, waar sy tans as medeprofessor werksaam is. Haar navorsingsbelangstellings sluit tolking, teksredigering en (regs-)vertaling in. Meer onlangs het Eleanor ook ’n belangstelling in masjienvertaling en vertaalgehalte ontwikkel. Hierdie belangstellings hou hoofsaaklik verband met die mate waarin moderne taaltegnologieë die manier beïnvloed waarop vertalers hul dagtake uitvoer, die manier waarop hierdie tegnologieë die toekomstige loopbane van vertalers en tolke beïnvloed, en hoe die opleiers van vertalers en tolke hul kurrikulums, pedagogieë, en filosofieë en benaderings tot onderrig/leer in die digitale era moet aanpas.

Sy het verskeie artikels in sowel geakkrediteerde as niegeakkrediteerde akademiese joernale gepubliseer, en lewer gereeld referate by nasionale en internasionale konferensies. Eleanor word dikwels gevra om vir uiteenlopende gehore praatjies te lewer oor onlangse ontwikkelings op die gebied van gewone taal (“plain language”), oor toegang tot inligting, en oor die demokratisering van taal in verskillende omgewings. Haar werksessies oor gewone taal is gewild in professionele, akademiese asook sakekontekste. Eleanor is ’n geakkrediteerde simultane tolk in twee rigtings: Afrikaans-Engels en Engels-Afrikaans. Sy tolk gereeld by konferensies en ander hoëvlakgeleenthede en -vergaderings. Eleanor dien sedert Junie 2012 in die SAVI-raad en is in Mei 2018 tot voorsitter verkies. In Augustus 2014 is sy as lid van die raad van die Internasionale Federasie van Vertalers (FIT) verkies. Sy dien tans vir ’n tweede termyn in die FIT-raad. Sy dien in vyf taakmagte/staande komitees van FIT, waaronder die ontwikkeling-en-skakelingstaakmag (Development and Engagement Task Force) wat leiding en steun bied in gebiede waar daar ’n gebrek of ’n behoefte aan vertaalorganisasies is om die belange van plaaslike vertalers en tolke te beskerm. Sy dien onder meer in die programkomitee van Asling (Internasionale Vereniging vir Vooruitgang in Taaltegnologie [International Association for Advancement in Language Technology]) se jaarlikse konferensiereeks oor vertaling en die rekenaar, en in SADiLaR (Suid-Afrikaanse Sentrum vir Digitale Taalhulpbronne) se wetenskaplike advieskomitee.


Vice-Chair: Peter MekgweOndervoorsitter: Peter Mekgwe

Peter T. Mekgwe is ’n voltydse taalpraktisyn wat ‘n verskeidenheid taalpraktykverwante dienste in verskeie Suid-Afrikaanse amptelike tale lewer. Die dienste wat hy bied, behels hoofsaaklik vertalings, konsekutiewe en simultane tolking tydens tugverhore en openbare verhore, hoftolking, proeflees/frase-vir-frase-kontrolering van vertaalde tekste, akademiese redigering, produksie van elektroniese transkripsies, terminologieontwikkeling en so meer. Sy vakgebiede is die regswese, ekonomie, wiskunde, mynbou, letterkunde, dierkunde en algemene tekste.

Peter is in Carletonville gebore waar hy sy eerste vyf lewensjare deurgebring het. Daarna verhuis sy gesin na Mafikeng, Noordwes, waar hy begin skoolgaan het. Hy is ’n Tswana van die Bahurutshe-stam. Sy belangstelling in die taalberoep het mettertyd toegeneemen hy het sy opleiding in verskillende aspekte van die bedryf voortgesit en akkreditering vir sy vaardighede nagestreef. Hy het in 1998 sy eerste akkreditering van SAVI ontvang, en hy is dus al 20 jaar ’n lid van SAVI. Sy betrokkenheid by vertaalstudies aan die Universiteit Stellenbosch het behels dat hy, onder meer, kursusse oor inleidende vertaalteorie en akademiese redigering voltooi het. In Tswana word daar gesê, “Thuto ga e golelwe”, met ander woorde, “Jy is nooit te oud om te leer nie”. Peter sit tans sy studies in taalverwante werk voort.

Sy visie vir SAVI is dat die instituut uiteindelik die doelwitte waarvoor dit aanvanklik tot stand gebring is, sal verwesenlik: die vernaamste hiervan is die bevordering van veeltaligheid in die Reënboognasie. As ondervoorsitter van die Instituut hoop hy om in die Instituut terug te ploeg en, tesame met ander ywerige lede, die ledetal te verhoog. Hy wil taalpraktisyns ook aanmoedig om by die Instituut aan te sluit sodat hulle die voordele van die organisasie kan geniet.


Anja Kirchdörfer Lee: Council memberAnja Kirchdörfer Lee: Raadslid

Anja Kirchdörfer Lee het ’n graad in vertaling van die Universiteit van Heidelberg (Duitsland, 2005) en het in 2014 voltyds as vryskutvertaler begin werk. Sy woon in Uniondale en spesialiseer in vertalings en transskeppings, oftewel “transcreations”, oor bemarking en toerisme uit Engels en Spaans in Duits. As ’n gekwalifiseerde onderwyser vir Duits as ’n vreemde taal het sy by die Manchester Metropolitaanse Universiteit (VK) asook die Goethe-Instituut in Manchester (VK) en Mannheim (Duitsland) klas gegee. Anja het in 2010 na Suid-Afrika verhuis waar sy gehelp het om ’n ekotoerisme-lodge op ’n natuurreservaat naby Uniondale te vestig en daarna vier jaar lank te bestuur.

Anja is ’n lid van die Duitse Federale Vereniging van Tolke en Vertalers (BDÜ) en die Suider-Afrikaans-Duitse Kamer van Koophandel en Nywerheid (AHK). Sy het in 2017 by SAVI aangesluit en in Januarie 2018 akkreditering vir algemene vertaling vir Engels > Duits ontvang.

Sy sal graag wil sien dat SAVI die eerste kontakpunt is vir jong (en nie sulke jong) professionele vryskutters wat die beroep betree. Sy is passievol oor professionele standaarde en billike tariewe in die vertaalbedryf en sal graag nuwe maniere wil ondersoek om deur posisionering en spesialisering suksesvol te wees en dit met ander deel.


Linda Botha: Raadslid

Linda Botha het nagraadse opleiding in vertaling aan die Universiteit van die Witwatersrand ontvang, gevolg deur ’n honneursgraad in Engels. Sy is sedert 2003 betrokke by die taaldienstebedryf en het Linda Botha Language Solutions (lbls) in 2013 gestig. lbls verskaf dienste soos vertaling, transkripsie, kopieskryf en redigering aan gereelde kliënte, onder meer die topvyf-ouditeursfirma PWC, die Standard Bank Groep, die RGN en Noordwes-Universiteit. Linda is ook ’n gepubliseerde skrywer van opvoedkundige materiaal en het al as vryskutuitgewer vir, onder meer, Vivlia en Macmillan gewerk.

Sy het uitgebreide ervaring van die bestuur van groot vertaal- en transkripsieprojekte met streng vereistes.

Linda is in Januarie 2016 in die SAVI-raad verkies. Sy is die agentskapverteenwoordiger in die raad. Haar ervaring in die praktyk en uitgebreide kennis is ’n groot bate vir haar mederaadslede en lede van SAVI in die geheel.


Delphin E. Hlungwane: Raadslid

Delphin Hlungwane is ’n Suid-Afrikaanse Gebaretaaltolk (SAGT) met meer as tien jaar ervaring. Sy was al in verskeie omgewings werksaam, waaronder die akademiese wêreld, konferensies, die regte van mense met gestremdhede, en op regeringsvlak. Delphin het haar tolkkoördineringsvaardighede ontwikkel terwyl sy as ’n SAGT-tolkdienskoördineerder by die Federasie vir Dowes van Suid-Afrika (DeafSA) werksaam was. Hoewel sy nou hoofsaaklik as ’n SAGT-tolk werk, het Delphin se tersiêre opleiding taalstudies in Frans en Duits ingesluit.

Delphin se beweegrede vir haar betrokkenheid by SAVI is om die organisasie te steun in die bevordering van die belange van die taalpraktykberoep. Sy beoog om bystand te verleen met die bevordering van SAGT-tolking as beroep, asook ander minderheidstale. Haar jarelange ervaring op die gebied van SAGT-tolking het haar ingestel op die tolkbehoeftes van die Dowe-gemeenskap. Delphin het ’n sterk belangstelling in die bevordering van die verskillende taalpraktykberoepe.


Theresa Bender: Uitvoerende Direkteur

Ná tien jaar in Europa het Theresa na Suid-Afrika teruggekeer en was sy agt jaar lank werksaam as algemene bestuurder van ’n taalskool in Bloemfontein, genaamd Learning Languages, wat sy op die been gebring het. Hierdie skool het studente die geleentheid gebied om ses internasionale tale en twee inheemse tale te leer, en het ook vertaal- en tolkdienste gelewer.

Sy het die mediese wêreld betree toe sy vier jaar lank  ’n mediese sentrum bestuur het. Gedurende die afgelope vier jaar was sy as dosent in Frans werksaam by die Sentrale Universiteit van Tegnologie (SUT) en het sy ook vryskutredigering en -vertaling gedoen. Sy werk hoofsaaklik in Frans, Engels en Afrikaans, maar dra ook kennis van Italiaans, Duits, Sweeds en Suid-Sotho.

As uitvoerende direkteur van SAVI is sy die enigste raadslid wat vergoeding ontvang. Sy bestuur die organisasie op ’n daaglikse grondslag. Alle navrae word deur haar kantoor hanteer. Sy is beskikbaar by: office@translators.org.za