Hulpbronne

Organisasies

International Federation of Translators (FIT)

Academic and Non-Fiction Authors’ Association of SA (ANFASA)

Association of Southern African Indexers and Bibliographers (ASAIB)

Professional Editors’ Guild (PEG)

Prolingua

Society of English-Native-Speaking Editors (SENSE)

Southern African Freelancers’ Association (SAFREA)

Writers’ Guild of South Africa (WGSA)

Wetgewing

Wet op Gebruik van Amptelike Tale, 2012

Wet op Gebruik van Amptelike Tale: Regulasies

Wet op die Suid-Afrikaanse Raad vir Taalpraktisyns (Wet 8 van 2014)

Produkte en verskaffers

Afrikaanse Skryfgoed & ander speltoetsers

Terminologie

Name van voëls (English, Afrikaans, Latin)

Linguee English-German Dictionary (aanlyn)

Verkiesingsterminologie (alle SA-tale)

Terminologie vir inligting- en kommunikasietegnologie (alle SA-tale)

Terminologie vir MIV/Vigs (alle SA-tale)

Wiskunde-terminologie (alle SA-tale)

Terminologie vir natuurwetenskappe (alle SA-tale)

Parlementêre terminologie (alle SA-tale)

Sokker-terminologie (alle SA tale)

Kuns en kultuur intermediêre fase (veeltalig)

Lewensoriëntasie intermediêre fase

SA Drietalige Wynbedryfwoordeboek (English, Afrikaans, Xhosa)

SAP-terminologie (verskeidenheid tale)

Diverse inligting

Translation Commons, ‘n openbare area waar taaldienste aan die gemeenskap verniet aangebied word

How to negotiate with your national Reproduction Rights Organization. An EIFL Guide

A quick guide to machine translation

eClassroom – video tips and tricks for localization professionals, from Net-Translators