Lidmaatskapskategorieë

Jy kan by SAVI aansluit as ’n individu, student of korporatiewe lid. Lidmaatskap staan oop vir almal wat in vertaling en die verwante beroepe belangstel. Daar is tans geen kwalifiserende professionele vereistes vir algemene lidmaatskap nie. Lede in sekere kategorieë het die opsie om deur middel van ’n eksamen geakkrediteer te word. Slegs geakkrediteerde lede het stemreg binne die Instituut, maar alle ander voordele en voorregte is dieselfde vir algemene en geakkrediteerde lede.

  • Individuele lid (oop vir individue wat in hul persoonlike hoedanigheid werksaam is)
  • Studentelid (oop vir studente wat ’n taalpraktykkursus volg)
  • Korporatiewe lid (oop vir vertaalmaatskappye en taalkantore)

Korporatiewe lidmaatskap is in twee kategorieë beskikbaar:

  • Taalagentskappe/vertaalmaatskappye
  • Taalkantore (op regeringsvlak, korporatiewe entiteite of onderwysinstellings)

Die pamflette hieronder bied meer inligting oor die verskillende kategorieë en sal jou help besluit watter kategorie om voor aansoek te doen. Dubbele lidmaatskap is in sekere gevalle moontlik.

Aflaaiopsie

PDF lêer – Categories of Membership