Mentorskap

SAVI ondersoek tans die ontwikkeling van ʼn mentorprogram vir lede wat pas die professie betree het. Die mentorprogram sal die volgende behels:

  • Formulering van beginsels vir die mentorprogram
  • Aanstelling van ʼn mentorbeampte
  • Identifisering van mentors
  • Opstel van ʼn databasis vir beskikbare mentors
  • Uitnodiging aan persone wat gementor wil word

Die SAVI-kantoor sal binnekort meer inligting hieroor gee.