Riglyne vir nuwe praktisyns

Om ‘n nuwe rigting in te slaan  is ʼn angswekkende vooruitsig. Hieronder volg inligting oor taalpraktyk as beroep wat nuwelinge tot die beroep of voornemende praktisyns van hulp sal wees.

Die vraag na taalpraktisyns

In 2012 het die regering die Wet op Gebruik van Amptelike tale (Wet 12 van 2012) goedgekeur, wat in Mei 2013 in werking getree het. Hierdie wetgewing vereis van verskeie staatstrukture om taaleenhede te stig, wat die vraag na taaldienste, veral in die inheemse tale, beïnvloed. Danksy globalisering is daar in ons land ook ʼn vraag na vertaling tussen plaaslike en vreemde tale.

ʼn Mens moet egter nie verwag om dadelik met werk oorval te word wanneer jy die vryskutmark betree nie. Dit neem jare om ʼn suksesvolle praktyk op te bou, en baie mense begin deeltyds daarmee totdat hul kliëntebasis groot genoeg is om ʼn voltydse praktyk te ondersteun. Daar is ʼn groot onontgonne mark vir taaldienste, as voornemende kliënte ingelig en oortuig kan word van die behoefte aan hierdie dienste.

Hoe om groter sukses te behaal

Dit is nie maklik om ʼn taalpraktykonderneming te begin nie. Hier is ʼn paar wenke vir sukses:

  • Sluit by SAVI en ander professionele liggame op die gebied aan.
  • Skakel met ander in die professie, bv. by SAVI se afdelingvergaderings.
  • Laat jou naam in vertalergidse soos SAVI se databasis opneem.
  • Word geakkrediteer. SAVI bied akkreditasie op verskeie gebiede in taalpraktyk. Sommige buitelandse verenigings bied ook akkreditasie vir buitelandse lede.
  • Adverteer die feit dat jy ʼn lid van toepaslike professionele verenigings is en dat jy geakkrediteer is.
  • As jy nie geakkrediteer is nie, of pas begin het, vind ʼn gevestigde vertaler wat jou kan mentor en kan oplei.
  • Identifiseer die behoeftes van moontlike kliënte en nader hulle met oplossings.
  • Adverteer so wyd moontlik, ook op die Internet, bv. op SAVI se aanlyn databasis.
  • Doen vrywilligerwerk vir klubs, belangegroepe, ens. om ervaring op te doen en verwysings te verkry.
  • Moenie skaam wees om jou kontakte te gebruik nie.

Wat moet my tariewe wees?

Mense wat nuut in die beroep is, weet dikwels nie watter tariewe om te vra nie. Vertaling werk volgens vryemarkbeginsels, en praktisyns kan hul tariewe na goeddunke bepaal. Daar moet egter ʼn balans wees tussen die koste en die diens gelewer, asook ʼn verband met tariewe in soortgelyke professies. Dit is ʼn professionele diens en kliënte moet bereid wees om ʼn taalpraktisyn dienooreenkomstig te vergoed.

SAVI onderneem opnames onder sy lede om die huidige tariewe in die professie aan te toon. Hierdie opnames is egter bloot riglyne, want SAVI stel nie aanbevole tariewe vas nie (dit is onwettig om dit te doen).

Sluit by SAVI se afdeling vir ontluikende praktisyns aan

Besoek ons Afdelings-blad vir meer inligting.