SAVI se Missie en Doelwitte

In die gees van sy leuse, Per interpretes pons conditur, is die Suid-Afrikaanse Vertalersinstituut daartoe verbind om sy rol in ʼn veranderende wêreld te speel deur te help om brûe tussen mense en groepe te bou en in die samelewing ʼn bewustheid van die behoefte aan effektiewe kommunikasie te bevorder.

In sy strewe na hierdie doelwit, poog die Instituut om –

 • uitmuntendheid in vertaling en verwante velde, asook duidelikheid van gedagte en uitdrukking te bevorder;
 • hoë standaarde van professionaliteit onder sy lede te verseker deur middel van akkreditering en die aanvaarding van ’n etiese kode ; en
 • ondersteuning aan sy lede te voorsien, in hul professionele lewe en as lede van ‘n multikulturele en dinamiese samelewing.

Die Instituut se doelwitte, soos dit in sy konstitusie gestel word, is as volg:

 • Om die belange van die vertalings-, tolkings-, teksredigering- en terminologie-professies te bevorder
 • Om navorsing op die gebiede van vertaling, tolking, teksredigering en terminologie te onderneem en aan te moedig en om die resultate van sodanige navorsing beskikbaar te stel
 • Om geskikte publisiteit in die elektroniese en gedrukte media te verkry
 • Om ʼn webwerf en ʼn vaktydskrifte publiseer en te beheer
 • Om die samewerking van kenners en belangstellendes van hoër onderwysinstellings en ander organisasies, en van verenigings en liggame sowel binne Suider-Afrika as elders te verkry en om belange en aksies wat hulle gemeen het, te bevorder
 • Om gidse oor taal en vertaling, tolking, teksredigering en terminologie saam te stel of om hulle te laat saamstel
 • Om fondse vir die bereiking van sy doelwitte in te samel en te gebruik
 • Om professionele kodes vir vertalers, tolke, teksredigeerders en terminoloë op te stel en toe te sien dat lede hulle daarby hou
 • Om werk te maak daarvan om die gehalte van opleiding vir vertalers, tolke, teksredigeerders en terminoloë te verbeter
 • Om ʼn omvattende akkrediteringstelsel van stapel te stuur met die oog daarop om  lede se bekwaamheid op die gebiede van vertaling, tolking, teksredigering en terminologie te bepaal

Aflaaiopsies

PDF lêer – The Code of Ethics of SATI for Individual Members

PDF lêer – The Mission Statement of SATI for Individual Members

PDF lêer – The Code of Ethics of SATI for Corporate Members

PDF lêer – The Mission Statement of SATI for Corporate Members