Tariewe

Die taalberoep in Suid-Afrika word nie gereguleer nie, wat beteken dat die Instituut nie tariewe vir vertaling, tolking, redigering of ander taalverwante dienste kan vasstel nie. Weens hierdie stand van sake stel individue hul eie tariewe vas en verskil die fooie wat gehef word aansienlik.

Die Instituut onderneem wel opnames onder lede om te bepaal watter tariewe in die praktyk gehef word en stel hierdie inligting aan taalpraktisyns en die publiek beskikbaar.

Dit is belangrik om te onthou dat vertaling, tolking en redigering professionele aktiwiteite is. Praktisyns is hoogs opgelei en hul vergoeding behoort ‘n weerspieëling te wees van die swaar verdiende vaardighede waaroor hulle beskik.

Die pamflet hieronder oor tariewe verskaf inligting oor die berekening van fooie in Suid-Afrika. Hierdie dokument is ’n riglyn vir tariewe wat tans vir taaldienste in Suid-Afrika gehef word. As een van die LAMP-vennote het SAVI daaraan deelgeneem om hierdie inligting tot voordeel van taalpraktisyns en kliënte te versamel. Hou in gedagte dat die tariewe nie voorskriftelik is nie: kliënte en praktisyns kom gesamentlikop tariewe ooreen op grond van die kliënt se vereistes en die praktisyn se vaardighede en ondervinding. Die inligting hier word slegs as ’n riglyn verskaf. ’n Nuwe opname sal in die volgende 12 maande onderneem word om veranderinge te evalueer en nuwe tariewe te verwerk.

Aflaaiopsie

↓PDF-lêer – LAMP rates 2018-2019