Terminologie en leksikografie

Terminoloë versamel en vertaal bestaande terme of skep nuwe terme, en stel dit beskikbaar aan tegniese kundiges, wetenskaplikes, vertalers en ander taalwerkers.

In moderne wetenskap en tegnologie is die klem op duidelike, doeltreffende en ondubbelsinnige kommunikasie tussen kollegas. Hiervoor moet die presiese betekenis van terme deur terminoloë bepaal word sodat vakspesialiste, taalpraktisyns en leke dit op ʼn universeel aanvaarbare manier sal gebruik.

ʼn Dag in die lewe van ʼn terminoloog

In ʼn tipiese dag voer ʼn terminoloog moontlik enige van of al die volgende aktiwiteite uit:

 • Versamel terme en definisies van konsepte op ʼn spesifieke tegniese gebied en teken dit op
 • Werk saam met kundiges en owerhede soos vakspesialiste, linguiste, nasionale taalliggame en so meer om terme te bevestig
 • Vertaal en skep ekwivalente vir terme
 • Verwerk en bestuur terme volgens die vereistes van ʼn spesifieke projek, woordeboek of termbank
 • Redigeer terme en werk dit by (ʼn deurlopende aktiwiteit)
 • Stel ʼn woordelys of woordeboek op (gewoonlik as deel van ʼn span)
 • Bied ʼn terminologie-inligtingsdiens aan gebruikers

Vooruitsigte vir terminoloë

Die taal van wetenskap en tegnologie in Suid-Afrika is hoofsaaklik Engels. Daar is geleenthede vir die skepping van ekwivalente vir terme in Afrikaans en die Afrikatale.

Die Terminologie-koördineringsafdeling van die Nasionale Taaldiens in die Departement van Kuns en Kultuur is een van die grootste organisasies wat terminoloë in diens neem en oplei.

 • Hoe om ʼn terminoloog of leksikograaf te word
 • Vernaamste eienskappe van terminoloë
 • Grondige kennis van die tale waarin hulle werk
 • Kundigheid in leksikografie (die opstel van woordeboeke) en terminografie (die saamstel van tegniese woordeboeke)
 • Vertroudheid met vakgebiede soos fisika, chemie, sielkunde, ekonomie, politieke wetenskap en geskiedenis
 • Goeie begrip van die spesialisgebied waarin hulle werk
 • Aandag aan detail
 • Rekenaargeletterdheid met betrekking tot datavaslegging, -herwinning en -verwerking
 • Vaardigheid met die gebruik van ʼn terminologie-databasisprogram

Opleiding

ʼn BA-graad of ander tersiêre opleiding met ʼn amptelike Suid-Afrikaanse taal as hoofvak word aanbeveel. Aspirantterminoloë moet ʼn nagraadse kursus in leksikografie of vertaling oorweeg. Geen Suid-Afrikaanse universiteite bied tans kwalifikasies spesifiek in terminologie aan nie, maar modules oor terminologie-ontwikkeling en terminografie vorm deel van kursusse in leksikografie en vertaling. Terminologiekantore lei gewoonlik nuwe terminoloë intern op.

Skakel gerus met ons vir meer inligting.

Aflaaiopsies

↓DOC lêer – Application for the SATI Accreditation Test

↓DOC lêer – Application for the SATI Accreditation Examination

↓PDF lêer – General Information about the Accreditation Process

Indien jy meer inligting benodig, kontak ons asseblief.

Indien jy die akkreditasie toets wil doen, laai asb. die SATI Application for Accreditation Test af.

Indien jy die akkreditasie eksamen wil doen, laai asb. die SATI Application for Accreditation Examination af.

Stuur beide ingevulde vorms na exams@translators.org.za