Voordele van SAVI-lidmaatskap

Voordele vir individuele lede

SAVI …

 • Beskerm en bevorder die belange van taalpraktisyns (vertalers, tolke, teksredigeerders, terminoloë, leksikograwe, indekseerders, ens.)
 • Beraadslaag, as ’n LAMP-vennoot, (LAMP – Alliance of Language and Media Practitioners) met ander rolspelers in die bedryf en op regeringsvlak om byvoorbeeld te verseker dat wetgewende raamwerke wat geïmplementeer word nie die posisie van taalpraktisyns in Suid-Afrika nadelig affekteer nie
 • Verteenwoordig jou belange in verskeie forums
 • Verseker dat beste praktyke in die beroep gevolg word aan die hand van ons etiese kode vir individuele lede, vir agentskappe en vir taalkantore, asook deur middel van ons tugprosedures
 • Hou jou op hoogte van plaaslike en oorsese ontwikkelings op die gebied van taal
 • Bied jou toegang tot ’n hoogs gerespekteerde en algemeen erkende akkreditasiestelsel, wat die enigste stelsel van so ’n aard in Suid-Afrika is
 • Bied jou kliënte by wyse van akkreditasie gemoedsrus rakende jou bevoegdheid
 • Bied interaksie met sowat 800 praktisyns in die taalberoepe
 • Skep netwerkgeleenthede met ander praktisyns
 • Is geaffilieer by vertalersorganisasies wêreldwyd deur middel van die Internasionale Federasie van Vertalers (FIT)
 • Verseker noue kontak met ander taalpraktisyns in jou omgewing of belangstellingsveld deur middel van die SAVI-afdelings
 • Skep geleenthede vir werk deur middel van verwysings vanaf SAVI se vryskutdatabasis, asook deur advertensies wat deur SAVI in sekere gidse geplaas word
 • Sirkuleer inligting van belang en wat betrekking het op die beroep, onder meer werksgeleenthede
 • Bied toegang tot die eksklusiewe ledearea waar ons opleiding en webinare aanbied
 • Lewer bewys van jou professionalisme en verbintenis tot hoë standaarde deur ondersteuning van die betrokke professionele vereniging
 • Help met die verbetering van standaarde deur ondersteuning vir akkreditasie en die Instituut se etiese kode
 • Bied jou die geleentheid om die SAVI-logo volgens sekere voorwaardes op skryf- en advertensiemateriaal te gebruik
 • Skep die geleentheid om die beroep te dien deur middel van komitees en ander instellings wat help om beroepstoestande te verbeter en waarde toe te voeg
 • Voorsien geleenthede vir professionele ontwikkeling deur middel van SAVI-georganiseerde werksessies, seminare en ander opleiding teen spesiale tariewe vir lede

Voordele vir studentelede

 • Behalwe vir die voordele wat op algemene lede betrekking het, kry studentelede blootstelling aan die beroep wat hulle wil beoefen: inligting oor beskikbare werksgeleenthede, konferensies en seminare wat aangebied word, beskikbare publikasies, ontwikkelings in die beroep, ens.
 • Hulle kan ook met praktisyns skakel  wat reeds in die beroep werksaam is.