Wie kan ʼn taalpraktisyn word?

Dit is belangrik om te besef dat die feit dat ʼn mens twee tale kan praat nie noodwendig beteken jy sal ʼn goeie vertaler wees nie. Teoretiese kennis alleen is ook nie genoeg nie. ʼn Mens moet ʼn natuurlike vermoë hê om die onderliggende betekenis en nuanses oor te dra, wat baie mense nie suksesvol kan doen nie. Oefening verbeter ʼn mens se vermoëns, maar sonder die nodige ingebore vaardigheid is sukses onwaarskynlik.

Etlike instellings bied opleiding in verskillende soorte taalpraktyk en alhoewel hierdie opleiding nie noodsaaklik is om ʼn goeie vertaler te word nie, is dit raadsaam om ʼn kursus of twee te volg. Hierdie kursusse bied ʼn teoretiese grondslag en sluit in die algemeen ook ʼn redelike hoeveelheid praktiese werk in, wat van onskatbare waarde is.

Aflaaiopsie

↓PDF lêer – Training in the Language Professions in South Africa