Konsepnotule van die AJV van die Afrikaanse Taalraad

Beste lid

Hiermee die konsepnotule van die Afrikaanse Taalraad se algemene jaarvergadering wat vandag tydens die konstitueringsvergadering van die direksie goedgekeur is.

•             Die mosies wat by die AJV ingedien is, is goedgekeur.

•             Alana Bailey, Annelise de Vries, Louis du Plessis en Aäron Messelaar is op die direksie aangestel.

Ons bedank die ander genomineerde kandidate vir hulle belangstelling. 

Tydens die konstitueringsvergadering is Michael Jonas as voorsitter en Annelise de Vries as ondervoorsitter aangewys.

Baie dankie vir u deelname aan die Afrikaanse Taalraad se AJV.

Vriendelike groete

Conrad Steenkamp

Hoof: Afrikaanse Taalraad 

Selfoon: +27 (0)82 613 6725

www.afrikaansetaalraad.co.za 

Notule van die Algemene Jaarvergadering van die Afrikaanse Taalraad wat elektronies van 06:00 tot 15:00 op 29 Augustus 2020 plaasgevind het

1.    Presensie

Organisasies
Afrikaanse Onderwysnetwerk (AON)Kraal Uitgewers
Afrikaanse Taalmonument en -museumNG Kerk Algemene Sinode
AfrikanerbondPaarl Afrikaanse Skakelforum
AfriforumPEN Afrikaans
!AL-OM(ATKV LAPA) Penguin Random House Publishers
ATKVSAOU
ATKV Skryfskool PotchefstroomSASNEV
Demokratiese AlliansieSAVI
DAK NetwerkSolidariteit
DameskringStichting van de Lage Landen
Die Akademie vir Wetenskap en KunsVF Plus
Die RapportryerbewegingVectis
FEDSAS
Individuele lede
Japie GouwsChrisna Beuke-Muir

Notas:

Teenwoordig was 82 uit ʼn totaal van 86 stemme wat aan die Akte se vereistes vir ʼn kworum voldoen (25%). Sommige van die afwesige lede het probleme met konnektiwiteit gehad. Voorts kon sommige ledeorganisasies hulle lidmaatskap vir vanjaar weens die omstandighede met die Coronavirus nie hernu nie.

2.    Prosedure

Registrasie vir die AJV, die stem vir mosies en die aanstel van nuwe direksielede het by wyse van ʼn enkele e-pos geskied. Die bewyse van die registrasie en stemming is saam met ondersteunende dokumente aan die ouditeur, SizweNtsalubaGobodo Grant Thornton Advisory Services (Edms) Bpk, en CIPC gestuur.

3.    Uitslae van die gewone besluite

  Gewone besluite
#MosiesJaNeeBuite stemming
1Aanvaarding van die sakelys van die AJV van 2020100%  
2Aanvaarding van die notule van die AJV van 201997,56% 2,44%
3Aanvaarding van die jaarverslag van 2019/2020100%  
4Aanvaarding van die  geouditeerde finansiële state van 2019/2020100%  
5Goedkeuring van lidmaatskapsfooie vir 2020/202188,80% 11,20%
6Goedkeuring van die aanstelling van SizweNtsalubaGobodo Grant Thornton Advisory Services (Edms) Bpk as die ouditeure vir die finansiële jaar 2020/2021100%  

4.    Aanstelling van direksielede

Die volgende kandidate is as nuwe direksielede aangestel:

  • Groep A:

Alana Bailey (onbestrede aangestel);

Annelise de Vries (onbestrede aangestel).

  • Groep B:

Drie kandidate het gestaan: Louis du Plessis, Ilse Feinauer en Daan Potgieter.

Louis du Plessis is met volstrekte meerderheid gekies.

97% van die teenwoordige lede in Groep B het gestem, wat aan die Akte se vereiste vir ʼn kworum voldoen (25%).

  • Groep C:

Aäron Messelaar (onbestrede aangestel).

5.    Slot

Die direksie van die Afrikaanse Taalraad bedank die lede vir hulle deelname ten spyte van die moeilike omstandighede waaronder die AJV gehou moes word. Ons sien uit na ʼn vrugbare nuwe jaar.